Google+

Monday, March 17, 2008

ATOL lanceert platform voor kennisuitwisseling

ATOL heeft de draad met economische en bedrijfsmatige ondersteuning weer opgepakt.

Na verschillende jaren meer de nadruk te hebben gelegd op informatietoelevering en methodiekontwikkeling in de domeinen van empowerment en kennismanagement (wat o.a. geleid heeft tot de AURA-, respectievelijk OASE-aanpak), willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de diensten en ondersteuning van de economische activiteiten van basisgroepen in het Zuiden.

ATOL ontwikkelt hiervoor twee complementaire strategieën:
 1. Een platform voor kennisuitwisseling en –ontwikkeling rond deze thematiek, dat zich richt tot onwikkelingskaders van organisaties die hierrond actief zijn in hun zuidwerking. Dit platform biedt de mogelijkheid om doelgericht bestaande kennis te bundelen en aldus
  (beter) toegankelijk te maken. We doen dit op twee manieren:

  • Elkaar professioneel nuttige kennis doorspelen door het gebruik van web 2.0-applicaties. Voor zij die al een beetje vertrouwd zijn met deze internettoepassingen: we gebruiken een weblog om documenten te bespreken of uit te wisselen over een bepaald thema of vraag. Interessante websites worden via social bookmarking in del.icio.us (what's in a name) gedeeld. Via een nieuwe catalogus in PMB zullen binnenkort ook boeken en digitale documenten kunnen worden opgevraagd, becommentarieerd en gedeeld.

  • Rond bepaalde subthema's waarover een gemeenschappelijke interesse bestaat, worden workshops georganiseerd. We voorzien er een vijftal, gespreid over de komende drie jaren. Deze worden intensief voorbereid zodat er working papers kunnen worden voorgelegd aan externe experten en er stevig over gediscussieerd kan worden. De resultaten, in de vorm van theoretische inzichten maar ook operationele toepassingen, worden dan meegenomen naar de respectievelijke organisaties waar ze een weerslag vinden in de verbeterde interventiestrategieën.

  Tijdens het eerste atelier zullen we ons buigen over de link tussen de sociale/solidaire en economische/bedrijfsmatige aspecten. Het tweede atelier heeft als thema de ketenaanpak (filière). Een derde atelier zal bepaalde domeinen van organisatieversterking (nog nader te bepalen)van de partners in het Zuiden als onderwerp hebben. De thema's van de twee laatste ateliers worden in de loop van het proces bepaald.

  Het platform staat open voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het debat en concrete toepassingen wil geven. Enkel om een originele bijdrage te leveren aan de blog is een login nodig. Iedereen kan reageren op artikels of reacties van anderen. De uitwisseling op de blog gebeurt zowel op basis van eigen, interne informatie als van externe. De taal van documenten kan zowel Nederlands, Frans, Engels of Spaans zijn, maar de communicatie gebeurt in het Nederlands. Heel het proces is te volgen op de blog: www.atol.be/econsoc/

  De resultaten van deze uitwisselingen verschijnen op een thematische pagina in de respectievelijke talen (in eerste instantie in het Nederlands en het Frans): http://econsoc.pbwiki.com

 2. In het Zuiden begeleidt ATOL op een vijftal plaatsen een proces van methodiekontwikkeling ter verbetering van de ondersteuning door lokale NGO's (en andere vormen van dienstenorganisaties en toegepast onderzoek) van de economische activiteiten van hun respectievelijke partners aan de basis.

  Tijdens de volgende maanden gaan er twee startateliers door in Congo D.R, één in Benin en één in Mali De deelnemers zullen de specifieke subthema's waarrond gewerkt zal worden, zelf bepalen.

  De lijst van de effectief deelnemende organisaties zal worden meegedeeld na de eerste ateliers. Ook hier kunnen er steeds nieuwe aansluiten, op voorwaarde dat ze actief mee betrokken weten aan een kennis-uitwisseling en -ontwikkeling. Het zijn immers geen vormingssessies.

Zie ook de Euforic news feeds over ATOL en kennisuitwisseling